Coookies Og Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre innholdet mer personlig, skreddersy og tilby en tryggere opplevelse. Når du klikker eller navigerer på nettstedet, godtar du at vi henter inn informasjon på og utenfor Berg Auto gjennom informasjonskapsler. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi innsamler, bruker og deler personopplysninger når du inngår avtale om bruk av våre nettsteder, hvordan vi registrerer opplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies) om din bruk av våre nettsteder, og utveksler opplysninger med tredjeparter.

Informasjonskapsler er små tekstbiter som brukes til å lagre informasjon i nettlesere. Informasjonskapsler brukes til å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på datamaskiner, telefoner og andre enheter. Annen teknologi, inkludert data vi lagrer i nettleseren din eller på enheten din, identifikatorer som er forbundet med enheten din, og annen programvare, brukes til lignende formål. I disse retningslinjene kaller vi alle disse teknologiene «informasjonskapsler».

Når det i denne erklæring står «vi» eller «våre tjenester» er dette en henvisning til henholdsvis Berg Auto.

1. Behandlingens formål og grunnlag

Vi behandler personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold, samt

 • til ordrehåndtering,
 • til gjennomføring av betaling,
 • til leveranser av våre tjenester
 • for å levere nødvendig avtalt service og relevante produkter og tjenester,
 • for å svare på henvendelser fra deg,
 • for å gjøre deg oppmerksom på endringer, og
 • i øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Personopplysninger benyttes også til å tilpasse, forbedre og videreutvikle våre redaksjonelle og kommersielle tjenester og for å gi økt verdi for den enkelte bruker, herunder gi deg relevant informasjon og anbefalinger, samt sørge for at du får tilgang til relevant informasjon og tilpasset markedsføring. Du vil få mulighet til å velge de tjenestene som passer deg best, som nyhetsbrev etc.

Vi benytter personopplysningene utelukkende for formål som du enten har inngått avtale om, som du har valgt å gi ditt samtykke til, som er nødvendig for å administrere kundeforholdet ditt, herunder for å levere deg avtalte tjenester, eller som er nødvendig for å ivareta en annen legitim interesse hvor ditt behov for personvern blir ivaretatt.

2. Opplysningene vi behandler

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

 • Opplysninger du gir oss
 • Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker våre tjenester
 • Opplysninger innhentet fra tredjeparter

Opplysninger du gir oss:

 • ditt navn,
 • din e-postadresse,
 • ditt telefonnummer
 • IP-Adresser (geolokasjoner)
 • Kontaktskjema
 • Tid og dato på besøkende

Opplysninger vi innhenter når du bruker våre tjenester:

Vi innhenter informasjon om din bruk av våre tjenester og vil analysere og anvende disse opplysningene for å utvikle nye og bedre tjenester i tråd med de behov og brukermønstre våre brukere/kunder har som helhet eller den enkelte har på individuell basis, samt for å forbedre redaksjonelt og kommersielt innhold. Opplysningene vi innhenter i denne forbindelse kan deles inn i fire underkategorier:

 • Tekniske opplysninger om din enhet og internettforbindelse:kan omfatte informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, informasjonskapsler (cookies) og identifikatorer fra din nettleser. Denne informasjonen er eksempelvis nyttig for bedre å kunne tilpasse våre tjenester til enheten du bruker og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.
 • Brukeratferd mv:Når du beveger deg rundt på våre nettsteder, så kan vi analysere din atferd. Som for eksempel hvor lenge du er på forskjellige undersider. Hva som er dine interesser innenfor våre produkter og tjenester.
 • Stedsinformasjon:Når du besøker et Nettsted, kan vi beregne en omtrentlig geografisk plassering basert på IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil vi i tillegg kunne innhente mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det. Opplysninger om stedsinformasjon kan anvendes for å kunne gi deg redaksjonelt og kommersielt innhold som er særlig relevant for deg ut fra din geografiske plassering.
 • Informasjonskapsler (cookies) mv.:Når du besøker et Nettsted, bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker.  Dette gjør vi både selv og med hjelp fra tredjeparter. Mer informasjon om dette finner du i avsnitt 8 nedenfor.Tilpasning av redaksjonelt og kommersielt innhold til dine preferanser skjer på maskiner som kjenner igjen din identitet gjennom et pseudonym, men som ikke vet hvem dette pseudonymet tilhører.

Opplysninger fra tredjeparter:

For å kunne tilpasse redaksjonelt og kommersielt innhold til dine preferanser, supplerer vi informasjonen vi selv sitter på med informasjon fra tredjeparter. Dette vil være generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller adferd eksempelvis basert på antakelser om hvor du bor, type utdanning eller informasjon fra en annonsør om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på et av våre Nettsted.

3. Deling av informasjon

Vi deler ikke informasjon videre til tredjeparter eller samarbeidspartnere.

Dine opplysninger vil kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

4. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra vårt Nettsted på sosiale medier, for eksempel Facebook og instagram, ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon på denne måten, så vil nettleseren din overføre data og personopplysninger om deg til det sosiale mediet.

Det samme vil også gjelde dersom du besøker våre sider som innlogget i et sosialt nettverk.

Opplysninger det sosiale mediet da kan få om deg kan gjelde:

 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
 • IP-adressen din
 • Nettleseren du bruker
 • Operativsystemet du bruker

Berg Auto har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vi henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det sosiale mediet.

5. Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta våre kunders personvern. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Berg Auto skal sørge for at opplysninger som er samlet inn ikke blir brukt i strid med formålet de er samlet inn for og de avtaler og brukervilkår som til enhver tid foreligger. Berg Auto har derfor etablert rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av tekniske og organisatoriske tiltak, rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting, se avsnitt 6 nedenfor.

Dataen er lagret på følgende måte:

 • Dataen er sikret i en database som krever tilgang av en administrator
 • Administrator har et kryptert passord som kun daglig leder i B17 Media sitter på
 • Dataen lagres separert fra andre nettsider og kan ikke påvirkes uten tilgang
 • Databasen er bygd opp av SQL og PhpMyAdmin: https://www.phpmyadmin.net/
 • PhpMyAdmin har en sikker nøkkel som ikke kan dekrypteres
 • Selve web innholdet er lagret på en linux server hvor tilgang kun kan kobles til fra spesifikke IPer og porter.
 • Web innholdet tillater kun tilgang fra følgende porter: https://serverpilot.io/community/articles/firewall-rules.html

Betalingstransaksjoner:

Alle betalingstransaksjoner blir kryptert med teknologi som holder industristandard. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din konto hos oss hemmelig, og også at du beskytter din mobiltelefon, PC og nettbrett med passord eller lignende identitetskontroll. Dette er ditt ansvar.

6. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere opplysningene, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser, se avsnitt 7 nedenfor.

Av sikkerhetsmessige og regnskapsmessige årsaker er vi pålagt å oppbevare visse opplysninger om betalingstransaksjoner utover karantenetiden. Av sikkerhetsårsaker beholder vi også opplysninger du selv har gitt oss, i tillegg til innloggingshistorikken, for å kunne granske og hindre svindel og misbruk.

7. Dine rettigheter

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. For å få slettet informasjon eller data, så må du kontakte behandlingsansvarlig.

All data administreres av b17.no (Org.nr 910 301 268)

Behandlingsansvarlig:  Ulf Kvalvig – Epost: ulf.kvalvig@b17.no

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.

8. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter informasjonskapsler (”cookies”) og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenestene og Nettstedet for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenester og annonsering.

Informasjonskapsler er tekstfiler som Nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av oss og av deg selv. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

 • For å huske dine brukerpreferanser: Når vi skal presentere et bestemt innhold for deg, trenger vi for eksempel å vite hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hva slags videokvalitet som er forenlig med din nettleser og internetthastighet eller for å tillate bruk av spesialfunksjoner, som eksempelvis muligheten til å lagre rubrikkannonser.
 • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til Nettstedet.
 • For å analysere og forbedre våre tjenester: Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser av våre tjenester. Verktøyene gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Disse verktøyene gir oss også mulighet til å ha oversikt over hvor mange unike brukere vi har og hvordan disse bruker våre tjenester. Informasjonen vi har samlet og analysert bruker vi til å utvikle og forbedre tjenestene våre.
 • Annonsering: Informasjonskapsler (cookies) hjelper oss til å vinne kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper på våre kunder. Vi registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker vi til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller adferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til slike kundegrupper.

På våre nettsteder benytter annonsører seg av informasjonskapsler (cookies), og samler på den måten inn informasjon for egen del som den enkelte annonsør er ansvarlig for behandlingen av.

Vi benytter oss av informasjonskapsler på andre aktører sine nettsteder hvor vi annonserer våre tjenester. På denne måten kan vi for eksempel få informasjon om at du har besøkt en bestemt nettside før du besøkte vårt Nettsted og målrette annonsering basert på denne informasjonen.

9. Brukerinnstillinger for informasjonskapsler

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Nettstedet og tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på våre nettsteder, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener.

Vi benytter tjenester levert av Google for annonsestyring og analyse. Du kan velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on. Du finner mer informasjon om annonsetjenestene fra Google på: https://privacy.google.com/how-ads-work.html. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: myaccount.google.com.

10. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Nettstedet.